Samen met Martine Letterie

Deze boeken zijn samen met Martine Letterie geschreven. Het zijn dubbelportretten: steeds is er een verhaal dat zich nu afspeelt en een verhaal dat in het verleden speelt (of in een ander land). Uiteraard hebben de verhalen met elkaar te maken, steeds op een andere manier. De historische verhalen (of het verhaal uit een ander land) zijn door Martine geschreven, Caja schreef het verhaal van nu, maar ze hebben de inhoud samen bedacht. De hoofdstukken wisselen elkaar af, je volgt beurtelings wat de personages meemaken.

Made by Indira

Caja en Martine zijn op dit moment bezig met een boek over kinderarbeid in de kledingindustrie. In het voorjaar reisden zij naar India om research te doen. Made by Indira verschijnt januari 2018.

Lees hier meer over hun reis Wat kun jij doen tegen kinderarbeid