Schoolbezoeken

Caja Cazemier geeft inleidingen voor thema-avonden voor ouders op scholen of voor organisaties die met jongeren werken over vraagstukken die elke opvoeder met kinderen in de puberleeftijd bezighouden:

  • De puberteit in het algemeen: wat betekent de puberteit voor je kind? Wat betekent de puberteit voor jou als opvoeder? Hoe houd je het leuk met een puber in huis?
  • De digitale wereld van pubers. Hoe ziet die eruit? Welke risico’s lopen zij? Hoe maak je je kind weerbaar? (bijbehorende titels: #selfie, 2015 en Like me!, 2016)

De opzet van een avond kan, uiteraard in overleg met de school of organisatie, bijvoorbeeld als volgt zijn:

  • Voor de sfeer en ter introductie leest Caja voor uit een van haar boeken.
  • Daarna een inleiding over het thema.
  • Na de pauze: discussie n.a.v. stellingen.

Natuurlijk kan Caja ook vertellen over haar boeken en het schrijverschap. Waar haalt zij haar ideeën vandaan? Hoe komen haar boeken tot stand? Welke boodschap wil zij uitdragen? Waarop het accent komt te liggen, bepaalt u als opdrachtgever.

Honorarium op aanvraag. Voor meer informatie: 06-22482792 of www.deschrijverscentrale.nl.