Caja Cazemier


Het laatste nieuws van Caja

Lezen en stemmen voor de Jonge Jury

De Jonge Jury is weer van start gegaan. Wat vinden jongeren het mooiste boek van 2018? Lees je mee? Natuurlijk kun je je laten leiden door de kerntitels, maar ook Made by Indira doet mee aan de Jonge Jury. Met dit boek kies je voor een belangrijk maatschappelijk onderwerp: kinderarbeid (en andere misstanden) in de kledingindustrie. Maak jezelf en je omgeving, je leerlingen of je eigen kinderen bewust van de consequenties van je koopgedrag! Net als Terra in dit boek.

Je kunt tot 1 mei stemmen op www.jongejury.nl

Stem op Made by Indira!

Je kunt Caja volgen op:

Caja's nieuwste boek...

Brugkidz!

Ron gaat naar de brugklas. Iedereen geeft hem tips en goede raad, maar daar wordt hij juist zenuwachtig van. Stel dat hij het niet goed doet? Is zijn leven dan mislukt, zoals zijn moeder denkt? Eenmaal op de middelbare school went alles snel. Er zijn oude én nieuwe vrienden met wie hij het brugklasleven ontdekt. Maar Elif is er ook nog. En zijn moeder, tja, zijn moeder…

Dit boek lees je niet in je eentje, maar samen. Ook lees je het niet in stilte, maar hardop. Zoek dus een plek waar dat kan. Spreek af wie welke rollen leest en maak er wat moois van.

Over Caja Cazemier

Caja Cazemier werd op 5 september 1958 in Spijkenisse geboren, maar ze groeide op in Groningen. Na de middelbare school ging ze er Nederlandse taal- en letterkunde studeren en stond 12 jaar voor de klas. Al meer dan 20 jaar combineert ze het schrijven met schoolbezoeken. Daarnaast is ze jongerencoach. Ze woont samen met haar man in Leeuwarden, haar drie zoons wonen op zichzelf.

Lees meer over Caja

De boeken van Caja CazemierSchoolbezoeken

Caja bezoekt regelmatig scholen om iets te vertellen over haar boeken en haar werk. Het is leuk om te horen waar zij haar ideeën vandaan haalt, wat haar inspiratiebronnen zijn en wat echt is gebeurd en wat verzonnen. Wil je dat Caja ook bij jou in de klas komt? Je leraar kan dan contact opnemen met de Schrijverscentrale. Voor de kosten en andere informatie zie www.deschrijverscentrale.nl.

Lezingen voor volwassenen

Ook geeft Caja lezingen voor volwassenen, klik hier voor meer informatie.

Caja vertelt over haar schoolbezoeken:

Samen met Martine Letterie

Deze boeken zijn samen met Martine Letterie geschreven. Het zijn dubbelportretten: steeds is er een verhaal dat zich nu afspeelt en een verhaal dat in het verleden speelt (of in een ander land). Uiteraard hebben de verhalen met elkaar te maken, steeds op een andere manier. De historische verhalen (of het verhaal uit een ander land) zijn door Martine geschreven, Caja schreef het verhaal van nu, maar ze hebben de inhoud samen bedacht. De hoofdstukken wisselen elkaar af, je volgt beurtelings wat de personages meemaken.

In het voorjaar van 2017 reisden Caja en Martine naar India om research te doen voor een boek over kinderarbeid in de kledingindustrie. Made by Indira is een dubbelportret waarin de Nederlandse Terra ontdekt dat er een verhaal zit achter de kleren die ze koopt.

Lees hier meer over hun reis Wat kun jij doen tegen kinderarbeid Bekijk de lesbrief voor Made by Indira.

Foto's van Caja Cazemier